Sunday, February 25BIMBELGO.COM
Shadow

Contoh soal sifat asosiatif dan distributif matematika kelas 5 sd

Kelas : V (5 SD)
Materi : bilangan bulat
Kata Kunci : bilangan, bulat, sifat-sifat, asosiatif, distributif

Pembahasan :
1. Penjumlahan
Bersifat asosiatif, sehingga untuk sembarang bilangan bulat a, b, dan c berlaku :

(a + b) + c = a + (b + c)

contoh :

(2 + 6) + 8 = 2 + (6 + 8)

⇔ 8 + 8 = 2 + 14

⇔ 16 = 16

2. Pengurangan

tidak bersifat asosiatif, sehingga untuk sembarang bilangan bulat a, b, dan c tidak berlaku:

(a – b) – c ≠ a – (b – c).

contoh :

(3 – 5) – 7 ≠ 3 – (5 – 7)

⇔ -2 – 7 ≠ 3 – (-2)

⇔ -9 ≠ 5

3. Perkalian

Bersifat asosiatif, sehingga untuk sembarang bilangan bulat a, b, dan c, berlaku :

(a x b) x c = a x (b x c)

contoh :

(2 x 5) x 6 = 2 x (5 x 6)

⇔ 10 x 6 = 2 x 30

⇔ 60 = 60.

Bersifat distributif, sehingga untuk sembarang bilangan bulat a, b, dan c berlaku :

i. distributif terhadap penjumlahan

a x (b + c) = (a x b) + (a x c)

contoh :

–5 x [9 + (–1)] = [–5 x 9] + [–5 x (–1)]

⇔ –5 x 8 = –45 + 5

⇔ –40 = –40

ii. distributif terhadap pengurangan

a x (b – c) = (a x b) – (a x c)

contoh :

7 x [–10 – 12] = [7 x (–10)] – [7 x 12]

⇔ 7 x -22 = -70 – 84

⇔ -154 = -154.

4. Pembagian

Tidak bersifat asosiatif, sehingga Untuk sembarang bilangan bulat a, b, dan c berlaku:

(a : b) : c ≠ a : (b : c)

contoh :

(8 : 4) : 2 ≠ 8 : (4 : 2)

⇔ 2 : 2 ≠ 8 : 2

⇔ 1 ≠ 4

Bersifat distributif, sehingga untuk sembarang bilangan bulat a, b, dan c berlaku :

i. distributif terhadap penjumlahan

(a + b) : c = (a : c) + (b : c)

contoh :

(12 + 6) : 2 = (12 : 2) + (6 : 2)

⇔ 18 : 2 = 6 + 3

⇔ 9 = 9

ii. distributif terhadap pengurangan

(a – b) : c = (a : c) – (b : c)

contoh :

(21 – 9) : 3 = (21 : 3) – (9 : 3)

⇔ 12 : 3 = 7 – 3

⇔ 4 = 4

 

Soal-soal  soal sifat asosiatif , distributif , assosiatif, kumulatif

 

 

 

Source:https://brainly.co.id/tugas/2967085

bimbelgo
Author: bimbelgo