Sunday, February 25BIMBELGO.COM
Shadow

SOAL + JAWABAN MATEMATIKA KELAS 5 (V-LIMA)

Selesaikanlah soal-soal operasi hitung campuran berikut !

1.    a) (-6) + 10 =

          Jawab : 4
b) 12 – (-2) =  

          Jawab : 24
c) (-3) x (-4) x 2 =   

          Jawab : 24
d) (-24) : [12 : (-2)] =  

            Jawab : 4

2.   Dari operasi perkalian 32 x 47, tentukanlah:

3.    a) Taksiran Rendah =

           Jawab : 30 x 40 = 1.200

       b) Taksiran TInggi =    

            Jawab : 40 x 50 = 2.000

        c) Taksiran Terbaik =   

            Jawab : 30 x 50 = 1.500

4. Tulislah bilangan-bilangan prima yang terletak di antara bilangan 21 – 50!

     Jawab : 23, 29, 31, 37, 41, 43 dan 47

5. Dari bilangan 72, tentukanlah:

       a) Faktor-faktornya =

       Jawab : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 dan 72

       b) Faktor Primanya =    

           Jawab : 2 dan 3

        c) Faktorisasi Primanya =  

            Jawab : 23 x 32

5.   Faktor-Faktor persekutuan dari bilangan 32 dan 40 adalah …

       Jawab : 1, 2, 4 dan 8

6.    Tentukanlah FPB dari bilangan 32 dan 40! (buatkan pohon faktornya)

        Jawab : 8

7.     Tentukanlah KPK dari bilangan 28 dan 36! (buatkan pohon faktornya)

         Jawab : 252

8.     Tentukanlah FPB dan KPK dari bilangan 40 dan 60! (buatkan pohon faktornya)

        Jawab : 

       FPB = 20

       KPK = 120

9.   12 + (-9) – (-10)

       Jawab : 

      =   3 – (-10)
=    3 + 10
=     13

10.   (-4 + 12) : (-2) x 5 – (-10)

       Jawab :

       =     8 : (-2) x 5 – (-12)
=     -4 x 5 – (-12)
=    -20 – (-12)
=    -20 + 12
=    -6

bimbelgo
Author: bimbelgo