Sunday, February 25BIMBELGO.COM
Shadow

SOAL LATIHAN TEMA 1 SUB TEMA 1 KELAS 5 SD

Welcome to your Kerjakanlah soal-soal berikut dengan benar.

Nama
Kelas
Email
1. 
30 x 5 + 10×5 =

2. 
Buatlah sebuah paragraf dengan judul liburan

3. 
Keputusan yang diambil dalam musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada ...

4. 
25 x (30+5)= 25 × 30 + 25 × .....

5. 
Alat gerak utama ikan adalah ....

6. 
32 x (24 + 19) = 32 × 19 + 32 × .....

7. 
Sebutkan pulau- pulau besar dilindungi!

8. 
Dibawah ini yang tidak termasuk nilai luhur pancasila adalah

9. 
20 × 4 : 5 + 150 =

10. 
150 ÷3 +30×5+20 =

11. 
Pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan pancasila adalah dengan

12. 
Danau terbesar di Indonesia adalah danau Toba yang terletak di pulau ....

13. 
Suatu gambaran yang dilengkapi dengan skala dan menunjukkan suatu wilayah disebut ...

14. 
Melaksanakan musyawarah untuk membuat keputusan sesuai dengan nilai-nilai...

15. 
Melaksanakan hasil musyawarah secara ......... sesuai dengan sila keempat

16. 
Musyawarah dilakukan dengan semangat

17. 
Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf adalah paragraf ...

18. 
Dalam sebuah paragraf terdapat ....... Ide pokok

19. 
Ikut serta dalam gotong royong di masyarakat adalah bentuk pengamalan sila ke ....

20. 
Selat yang menghubungkan pulau Sumatera dan pulau Jawa adalah selat ....

21. 
100 × 20 ÷ 5 + 2×20 =

22. 
Sikap yang perlu ditiru saat musyawarah adalah ....

23. 
Ide yang mendasari disusun sentah paragraf adalah

24. 
25 × 4 +35 × 2 =..

25. 
12x5:2+30

bimbelgo
Author: bimbelgo